wersja mobilnaogloszenianewsletterrolniczebiuletynkatalog firminfoliniapomoc

Wiadomości


IERiGŻ: W 2018 r. w UE więcej mięsa owczego

Dodano: 2018-01-11

W krótkoterminowej prognozie z września 2017 r. Komisja Europejska przewiduje, że w 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść ok. 917 tys. ton, tj. o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Import może się natomiast zwiększyć o ok. 10 proc. (ze 179 tys. ton do 197 tys. ton). Pomimo wzrostu podaży rynkowej, spożycie jednostkowe pozostałoby na poziomie z 2017 r., a więc 1,8 kg/mieszkańca w wadze detalicznej.

Przemawia to za utrzymaniem przeciętnej ceny rocznej na poziomie z 2017 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach tendencje mogą być odmienne.

W I kwartale 2017 r. przeciętna cena jagniąt w UE-28 była o 7 proc. niższa niż rok wcześniej, ale w II kwartale o 1 proc. wyższa. W III kwartale 2017 r. cena jagniąt wyniosła 574 euro/100 kg, a w IV kwartale 596 euro/100 kg wagi poubojowej. W stosunku do odpowiednich kwartałów 2016 r. ceny te były niższe o 1 i 5 proc. Z kolei ceny owiec ciężkich do połowy roku charakteryzowały się tendencją spadkową, zaś w drugiej połowie roku zaczęły rosnąć w skali roku. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich była niższa niż w I kwartale 2016 r. o 11 proc., a w drugim kwartale taka sama jak przed rokiem. W III kwartale cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 505 euro, a w IV kwartale 488 euro/100 kg. Ceny te były wyższe niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 3 i 2 proc.

Ceny polskich owiec wyrażone w euro zmieniały się w tym samym kierunku, co średnie ceny owiec ciężkich w UE-28, ale skala zmian była odmienna. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 358 euro/100 kg i była o 2 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale wyniosła ona 362 euro/100 kg i była o 0,2 proc. niższa niż rok wcześniej. W III kwartale cena polskich owiec wyniosła 354 EUR i była o 0,3 proc. wyższa niż w III kwartale 2016 r. W IV kwartale wyniosła 358 euro/100 kg i była o 3 proc. wyższa niż przed rokiem. W pierwszej połowie roku zmiany cen polskich owiec wyrażone w złotych były zgodne, co do kierunku ze zmianami cen wyrażonych w euro. Cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta była taka sama jak przed rokiem (6,61 zł/kg, wobec 6,62 zł/kg w II kwartale 2016 r.). W drugiej połowie roku zmiany tych cen były odmienne niż cen wyrażonych w euro, pod wpływem aprecjacji złotego względem euro. W III kwartale cena skupu wyniosła 5,88 zł/kg, wobec 7,23 zł/kg w III kwartale 2016 r. W IV kwartale mogła ona wynieść ok. 6,60 zł/kg i być o 5 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ze względu na postępującą aprecjację złotego w skali roku, w I kwartale 2018 r. ceny skupu owiec w Polsce mogą również być niższe niż w I kwartale 2017 r. niezależnie od wzrostu cen wyrażonych w euro.


Źródło: farmer.pl
Autor: farmer.pl
Zobacz więcej nowości

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE NA TECHAGRA.PL :

Nasz Serwis używa plików cookie, by zapewnić naszym Użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Bez niektórych plików cookie Serwis nie mógłby działać. Inne pliki cookie pomagają nam rozpoznawać Użytko wników lub zorientować się, które treści w Serwisie są dla nich najciekawsze i najbardziej przydatne, przez co możemy ciągle ulepszać nasz Serwis i dostosowywać go do potrzeb Użytkowników. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i ich funkcjach znaleźć można  tutaj.