wersja mobilnaogloszenianewsletterrolniczebiuletynkatalog firminfoliniapomoc

Wiadomości


Siódmy rok realizacji programu Owoce i Warzywa w szkole

Dodano: 2015-07-02

W dniu 18.06.2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu Owoce i warzywa w szkole ustalające zasady realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016.

ARR będzie przyjmowała zgłoszenia szkół podstawowych zamierzających uczestniczyć w programie w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 w terminie do 3 lipca 2015 r.Dostawcy zobowiązani są do zawarcia umówze szkołami podstawowymi i dostarczenia ich kopii do OT ARR w terminie do 10 września 2015 r. W tym samym terminie zgłaszają się do programu szkoły, które samodzielnie będą organizowały dostawy owoców i warzyw i wnioskowały o pomoc. W roku szkolnym 2015/2016 dostawy owoców i warzyw do szkół mogą rozpocząć się już od 21 września 2015 r.  dzięki czemu dzieci będą mogły skorzystać z dostępności sezonowych owoców i warzyw.

Na rok szkolny 2015/2016 Polska otrzymała z Komisji Europejskiej trzecie  co do wielkości środki na realizację programu w UE, a łączny budżet programu wraz z wkładem krajowym wyniesie ok. 20,5 mln EUR (ok. 87,8 mln PLN). Oznacza to, iż Polska jest obecnie jednym z największych beneficjentów programu w UE, obok takich krajów jak Włochy i Niemcy.

Program – administrowany przez Agencję Rynku Rolnego - ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety oraz zmianę nawyków żywieniowych, a w szczególności zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw.

Dlaczego to takie ważne?

Otyłości i nadwaga wśród dzieci stają się coraz powszechniejszym problemem, a jedną z przyczyn narastania tego zjawiska jest nieprawidłowa dieta, uboga w owoce i warzywa. Z najnowszych badań wynika, iż już jedna czwarta dzieci w Unii Europejskiej cierpi na nadwagę lub otyłość. Dlatego tak ważne jest prowadzenie na masową skalę działań, które mogą przyczynić się do poprawy nawyków żywieniowych dzieci, a w szczególności spożywania większych ilości owoców i warzyw.  Program Owoce i warzywa w szkole, działając na dużą skalę, a przy tym stając się nieodłącznym elementem codziennego życia szkół, może skutecznie przyczynić się do odwrócenia tych niekorzystnych trendów.

W ramach programu dzieci otrzymują 2-3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki. W skład porcji owocowo-warzywnych wchodzą: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewki papryka, rzodkiewki, kalarepka, pomidorki oraz soki owocowe i warzywne. Ważnym elementem programu, oprócz udostępniania owoców i warzyw, są specjalne działania edukacyjne, w których uczestniczą dzieci. Szkoły podstawowe uczestniczące w programie co najmniej dwa razy w semestrze organizują zajęcia w ramach których dzieci uczą się m.in. zasad zdrowego odżywiania oraz pochodzenia owoców i warzyw. Najpopularniejsze działania to warsztaty kulinarne, zakładanie ogródków przyszkolnych, wycieczki do sadów itp.

Program podlega również regularnej ocenie, która ma wykazać w jakim stopniu realizuje on zakładane cele. Prowadzone badanie przede wszystkim ma określić, czy program wpływa na zmianę nawyków żywieniowych dzieci, a w szczególności na ilości spożywanych owoców i warzyw.

Rok po roku docieramy do coraz większej liczby szkół i dzieci

Mając na celu jak najbardziej efektywne działanie oraz ograniczony budżet, program skierowano do dzieci w wieku, w którym najłatwiej ukształtować trwałe nawyki żywieniowe, a więc dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną. W roku szkolnym 2014/2015 grupa docelowa została rozszerzona o dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówki”) w szkołach podstawowych i objęła już przeszło 1,389 tys. dzieci, z których 96% wzięło udział w programie! Z kolei w roku szkolnym 2015/2016 wg danych MEN w programie będzie mogło uczestniczyć nawet przeszło 1,6 mln dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej.

Program z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród szkół, wrósł już w środowisko szkolne stając się stałym elementem codziennego życia większości szkół podstawowych w Polsce.

Od początku uruchomienia programu w roku szkolnym 2009/2010 zarówno liczba dzieci uczestniczących w programie, jak i liczba szkół podstawowych wzrosły ponad 4-krotnie. Początkowo w roku szkolnym 2009/2010 w programie uczestniczyło zaledwie ok. 2,5 tys. szkół, i ok. 27% dzieci z grupy docelowej. Jednakże program bardzo szybko zyskał na popularności i zainteresowanie nim szkół zaczęło lawinowo rosnąć. W kończącym się roku szkolnym 2014/2015 w programie wzięło udział już przeszło 1,340 mln dzieci z ok. 11,3 tys. szkół podstawowych.

Program Owoce i warzywa w szkole finansowany jest z budżetu UE (88%) i budżetu krajowego (12%) a wraz z rozwojem programu zwiększeniu uległ również budżet programu, zarówno w wymiarze unijnym jak i krajowym. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 KE zadecydowała o zwiększeniu budżetu programu z 90 mln euro do 150 mln euro na rok szkolny, co przełożyło się również na wzrost środków jakie otrzymała na jego realizację Polska.

Program Owoce i warzywa w szkole jest lubiany i ceniony zarówno przez dzieci, jak i rodziców i nauczycieli. Realizacja programu w Polsce doceniana jest również przez Komisję Europejską i jej ekspertów. Polski program często prezentowany jest jako jedna z dobrych praktyk w tym zakresie na forum UE oraz spotkaniach ekspertów z zakresu promowania spożycia owoców i warzyw, takich jak konferencja EGEA w Mediolanie pt. Zdrowa dieta, zdrowe środowisko w ramach owocnej gospodarki: rola owoców i warzyw”. Konferencja EGEA obejmowała szerokie spektrum tematów związanych z rolą i promowaniem spożycia owoców i warzyw, począwszy od przeglądu światowych trendów polityki państwa na rynku owoców i warzyw, poprzez ostatnie odkrycia naukowe dotyczące roli owoców i warzyw w zapobieganiu chorobom nowotworowym i układu krążenia, a także zagadnienia związane z mechanizmami marketingowymi stosowanymi do promowania wybranych produktów oraz determinującymi wybory dokonywane przez konsumentów. Analizowano również zagadnienia dotyczące zrównoważonego rolnictwa oraz konieczność synergii i wspólnoty celów działań z zakresu zdrowia, odżywiania i rolnictwa. Z uwagi na kluczowe znaczenie odżywiania w okresie dzieciństwa, które determinuje późniejsze zdrowie człowieka, szczególna uwaga została poświęcona programom promującym owoce i warzywa skierowanym do dzieci, w tym programowi UE Owoce i warzywa w szkole. Ważnym elementem konferencji była wystawa i konkurs posterów naukowych poświęconych badaniom i inicjatywom promującym owoce i warzywa, do udziału w którym zaproszono również ARR. Poster dotyczący programu Owoce i warzywa w szkole zaprezentowany przez Panią Monikę Niewiarowską z Biura Wspierania Konsumpcji ARR spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy docenili dotychczasowe osiągnięcia programu, w tym stworzenie systemu, który pozwala dotrzeć do tak dużej liczby uczestników, a także ważne walory prozdrowotne programu, takie jak równoczesne udostępnianie dzieciom i owoców i warzyw.

---------

Warunki uczestnictwa w programie wraz z formularzami dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

 

 Źródło: arr.gov.pl, Zdjęcie: sp1.ostroleka.pl
Zobacz więcej nowości

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE NA TECHAGRA.PL :

Nasz Serwis używa plików cookie, by zapewnić naszym Użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Bez niektórych plików cookie Serwis nie mógłby działać. Inne pliki cookie pomagają nam rozpoznawać Użytko wników lub zorientować się, które treści w Serwisie są dla nich najciekawsze i najbardziej przydatne, przez co możemy ciągle ulepszać nasz Serwis i dostosowywać go do potrzeb Użytkowników. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i ich funkcjach znaleźć można  tutaj.