wersja mobilnaogloszenianewsletterrolniczebiuletynkatalog firminfoliniapomocKonta użytkowników

Art. 3

3.1. Użytkownik Portalu ma obowiązek aktualizować dane osobowe określone w pkt 2.4 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy adresu e-mail, który jest niezmienny dla Użytkownika. Zmiana danych osobowych nie może doprowadzić do zmiany Użytkownika.

3.2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim, jak i korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

3.3. Zabrania się posiadania przez Użytkownika wielu kont. W przypadku wykrycia takiego postępowania, wszystkie konta oraz Wpisy danego Użytkownika zostaną natychmiastowo usunięte bez uprzedniego wezwania. Wyjątek stanowi posiadanie przez jedną osobę dwóch kont, z których jedno jest użytkowane do celów prywatnych, a drugie do celów służbowych – w danych konta podana jest nazwa firmy. Zakazane jest wykorzystywane konta do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.4. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych wypełniając formularz dostępny w konfiguracji konta Użytkownika. Spółka może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

3.5. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail Użytkownika.

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

3.6. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Spółka traktuje przesłane dane, a który jest opisany dokładnie w Polityce Prywatności umieszczonej na stronach Portalu.

3.7. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać podmiotom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Portalu, otrzymał od innego Użytkownika lub od Spółki bez zgody tych podmiotów.

3.8. Niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom Portalu bez zgody Spółki.

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE NA TECHAGRA.PL :

Nasz Serwis używa plików cookie, by zapewnić naszym Użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Bez niektórych plików cookie Serwis nie mógłby działać. Inne pliki cookie pomagają nam rozpoznawać Użytko wników lub zorientować się, które treści w Serwisie są dla nich najciekawsze i najbardziej przydatne, przez co możemy ciągle ulepszać nasz Serwis i dostosowywać go do potrzeb Użytkowników. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i ich funkcjach znaleźć można  tutaj.